Запомнете ни! към началото на страницата ни
съдържанието е актуално от
poleti.com е в процес на драстично разширяване на технологичната си база и услуги.

Ако държите на професионално развитие в собственната си държава.
Ако знаете какво можете и имате нужното самочувствие и квалификация.

poleti.com открива нови 3-и работни места за туристически агенти!

  • Завършен курс IATA/UFTAA

  • Завършен курс за резервационната система Amadeus

  • Необходимо е да владеете поне един западен език

  • Основна компютърна грамотност

  • Mинимален стаж в туризма не е необходим

  • Да сте на възраст до 29 години
Изпратете ваша подробна Автобиография ( CV ) придружена със снимка на
email адрес : job@poleti.com

Oбадете се на : (02) 986 36 44 | (02) 986 70 19 или ни пишете на info@poleti.com

   
Banner Ad
Click!